Перекласти сторінку

Послуги

Тренінги

Тренінги

Оформити замовлення

ВЕЛИКА користь маленької бесіди.


Традиційна модель навчання в економічних вишах і середніх спеціальних навчальних закладах не враховує власний досвід учнів, їхню внутрішню позицію, а також специфіку роботи в тій чи іншій компанії. Вона передбачає лише стандартний алгоритм ухвалення рішень у бізнесі, ґрунтуючись на наукових теоріях, законодавчій базі та інших прописних істинах.

Саме це і було поштовхом до розвитку бізнес-тренінгів. Бізнес-тренінг удосконалить поведінку людей, які в цих процесах беруть участь. Коуч (ведучий тренінгу), залежно від теми і поставленою мети навчання, використовує такі методи.

Кейс — проблемна ситуація, що вимагає відповіді і знаходження рішення. Основне завдання — навчитися аналізувати інформацію, знаходити шляхи вирішення, формувати план дій;

Ділова рольова гра — імітація різних аспектів професійної діяльності, соціальної взаємодії з метою вирішення або опрацювання визначеної ситуації;

Групова дискусія — спільне обговорення та аналіз проблемної ситуації, питання або завдання. Може бути структурованою (тобто керованою тренером за допомоги поставлених питань або тем для обговорення) або неструктурованою;

Мозковий штурм — стимулювання творчої активності. Дозволяє вирішити складні проблеми через застосування спеціальних правил;

Відеоаналіз — демонстрація відеороликів, підготовлених тренером, на яких учасники тренінгу демонструють різні типи поведінки, що дозволяє наочно розглянути їхні переваги і недоліки.


Загалом бізнес-тренінги можна класифікувати і вибирати за такими параметрами:

  • за формою проведення (відкриті для усіх охочих, корпоративні, лише для цієї компанії);
  • за галуззю (продажі та обслуговування, тайм-менеджмент, впровадження стандартів виробництва, командотворення і корпоративна культура, аудит, бухгалтерія, маркетинг, підвищення кваліфікації та розвиток управлінських навичок);
  • за рівнем коуча (працівник бізнес-центру, керівник бізнес-центру, закордонний тренер);
  • за ціновою політикою (мінімальна ринкова вартість така: для відкритих — 200 грн за людину, для корпоративних — від 2000 грн за 13-16 осіб; існують тренінги набагато дорожче цих тарифів).
Создать сайт
бесплатно на Nethouse