Перекласти сторінку

Послуги

Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації

Оформити замовлення

Не кажи — НЕ ВМІЮ, а кажи — НАВЧУСЬ.


Підвищення кваліфікації на підприємстві - практично безперервний процес, який може містити в собі як нові концепції, так і стандартні підходи, як наприклад, різноманітні семінари, навчання в інститутах підвищення кваліфікації вищого персоналу чи перепідготовка працівників.

Кваліфіковані співробітники завжди приносять підприємству найбільшу користь. Навчання працівників є найважливішим засобом досягнення стратегічних цілей підприємства, тому керівництву бажано постійно піклуватися про рівень професійної підготовки своїх працівників. З цією метою консалтинговий центр «Dominanta» пропонує можливість організовувати для працівників підприємства професійні курси.

Сучасне виробництво ставить високі вимоги до оновлення конкретних знань і навичок не лише робітників, але й інших категорій персоналу. Головне завдання підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів - забезпечити швидку реалізацію нових наукових, технічних, організаційних та економічних ідей в практику діяльності підприємства.

Підвищення кваліфікації службовців і категорій спеціалістів може приймати різноманітні форми. Це можуть бути курси при підприємствах і установах з використанням в якості викладачівкваліфікованих спеціалістів , консультантів, викладачів ВУЗів та ін. Така форма підвищення кваліфікації носить оперативний характер і забезпечує достатню цілеспрямованість підготовки.


Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є:

  • забезпечення ефективного виконання нових завдань;
  • підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій;
  • просування по посаді або в горизонтальному переміщенні;
  • освоєння нових професій;
  • підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки та технології.


Планування підвищення кваліфікації ґрунтується на даних аналізу потреб у навчанні, етапами якого є:

  • визначення основних вимог до виконавців (наданий момент і на перспективу);
  • аналіз існуючих навиків, знань та вмінь;
  • моделювання профілю наявної кваліфікації, виявлення розбіжностей і потреб у навчанні та пріоритетів їх задоволення.
Создать сайт
бесплатно на Nethouse